Exjobbsförslag: Utveckla användbarheten i ett web-gränssnitt för butikschefer

2014-01-20 |

 Ett webbaserat användargränssnitt har utvecklats i företaget Pocada AB som ligger centralt i Västerås.

Det visar statistik över försäljning business intelligence i form av kurvor, stapeldiagram m. m.
Gränssnittet används i olika typer av butiker inom retail, såsom Arken zoo, Ur & Penn, Apoteket.
Användargränssnittet är tvåspråkigt svenska/engelska
Användarna är butikschefer. Butiksägare och butikschefer har ofta begränsad datorvana så gränssnittet måste vara mycket enkelt att använda.

Beskrivning av examensarbetet
Examensarbetet kan fungera för 1-2 studenter.
De kommer att utvärdera/sätta sig in befintligt gränssnitt genom att bland annat intervjua butikschefer.
Därefter ska studenterna skapa ett förslag på en förbättrad och mer användbar design samt även förslag på mer användarvänlig funktionalitet m.m.
Studenterna får gärna presentera designidéer om hur gränssnittet ska fungera i en mobiltelefonens webbläsare.


Bilder och mer information ges på begäran vid intresse och påskriven sekretess.


Kontaktperson
Professor Peter Funk
peter.funk@mdh.se
021-103153