Exjobbsförslag: Information om teknikutbildning för ungdomar

2014-01-20 |

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar

för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med
regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.
Teknikcollege Västra Mälardalen är ett samarbete mellan kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.
Certifierade utbildningsanordnare är Ullvigymnasiet i Köping och Vasagymnasiet i Arboga. På dessa skolor
finns totalt sju utbildningar som är anslutna till Teknikcollege-konceptet.


Västra Mälardalen är ett område med stark industritradition och för att fortsätta vara det behövs personal med rätt kompetens. Och rätt kompetens finns hos elever som läser Teknikcollege-certifierade utbildningar. Men trots att det finns många arbetsmöjligheter är det få ungdomar som väljer utbildningar som leder till jobb inom teknik och industri. Detta problem finns över hela landet.
Idag bedrivs många olika typer av marknadsföringsinsatser för att locka elever till olika gymnasieutbildningar.
Men vilken typ av information kring ämnena teknik, industri och utbildning är lämplig och mest effektiv på
målgruppen?

Beskrivning av examensarbete
• Examensarbetet kan genomföras av 1-2 personer.
• Målgruppen är ungdomar i åldern 14-16 år som ska välja gymnasieutbildning.
• Teknikcollege Västra Mälardalen vill ha underlag eller förslag på hur information kan anpassas för
målgruppen.
• Examensarbetet kan genomföras av såväl textdesigner som illustratör.
Frågeställningar
• Vilken typ av information är lämplig och hur görs den attraktiv för målgruppen?
• Vilket media ska användas?
• Hur resonerar målgruppen när de ska välja gymnasieutbildning?
• Vilka uppfattningar har målgruppen om teknik och industri?
• Hur påverkas målgruppen av föräldrar och/eller allmänheten vid val av gymnasieutbildning?

Kontaktperson
Janne Rautiainen
janne.rautiainen@koping.se
073-765 67 97