Exjobbsförslag: Illustrera en slottsfasad som inte finns

2014-01-20 |

Axel Oxenstierna var 1600-talet främsta statsman.  Länsindelningar, länsstyrelser
härrör från hans styrelse. Han var en av Gustav ll Adolfs närmaste män. Han hade sin sätesgård på Fiholm utanför nuvarande Eskilstuna. Han ägde flera slott och herresäten i Mälardalen, men Fiholm var   som sagt hans  "huvudgård. Axel Oxenstierna började bygga om Fiholm till ett större slott inspirerad av sina resor i Europa. Han byggde flyglarna, men huvudbyggnaden blev aldrig av. Det finns bara en stor grop kvar som minner om stora planer.

Det finns ritningar på olika plan i slottet, men hittills har ingen hittat ritningar på fasaden.   Nu finns det ett intresse att rita denna fasad, med hjälp av fasader frånandra slott, och med stöd av olika expertis på 1600-talet byggkonst.

Uppgiften är alltså: Rita fasaden som aldrig blev av till det slott  som vår störste statsman ville bygga utanför Eskilstuna.
Bilden skall bli en affisch till att börja med. Forskning kring 1600-talet  bygghistoria blir en del, liksom kontakter med slotts-arkitekter och andra historiskt kunniga personer.


Jan Brandt jan.brandt@hotmail.com

Kort fakta om kontaktpersonen: Jan Brandt är grundaren till illustratörsutbildningarna här vid Mälardalens högskola MDH. Han har arbetat som lärare många år, men är numera aktiv i olika projekt både inom och utanför MDH.