Exjobbsförslag: Att skapa en helt ny bild av humaniora och humanistisk forskning

2014-01-20 |

Vill du vara med i ett projekt som bland annat handlar om att ta fram bilder som representerar humaniora och humanistisk forskning? Det finns redan en stor efterfrågan efter dessa bilder.

På exempelvis internet eller i olika tidningar kan man ofta se naturvetenskapens bilder på provrör, labbrockar och vackra kemiska modeller när forskning ska illustreras. Men det saknas i regel bilder som representerar humanistisk forskning och humaniora. När sådan forsknings väl ska visuliseras blir det ofta med ett foto eller en illustration på en trave böcker.

Detta vill vi ändra på. Genom att samverka med studenter vill vi skapa nya bilder som visualiserar humanistisk forskning, som både ska vara attraktiva och ge en mer varierad och inspirerande bild av humanistisk forskning. Bilderna ska användas som bildexempel  och läggas ut i en databas.

I projektet Humsamverkan, som är ett 3-årigt forskningsprojekt finansierat av Vinnova, arbetar en grupp av forskare,  med redskap som skärper samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och samhället, i samverkan med högskolor/universitet, bransch- och intresseorganisationer, forskningsfinansiärer och fristående medarbetareexperter inom design, IT, film etc.. En del av projektet syftar till att skapa nya bilder av hur humanistisk forskning avbildas, porträtteras och visualiseras i olika medier.

Examensarbetet går ut på att ta fram några goda exempel på bilder som representerar humanistisk forskning. Bilderna kommer att vara en del av en bilddatabas som utvecklas inom ramarna för projektet. Målgruppen för databasen är journalister, individer som jobbar inom offentlig förvaltning, som exempelvis informatörer och forskare vid universitet, forskningsfinansiärer, eller informatörer vid kommunal förvaltning.

I databasen kommer studentarbetena att publiceras för att användas i olika medier samt vara som ett gott exempel, ett underlag, när andra att skapa/beställa bilder. 

Forskningsprojektet drivs av den ideella föreningen Humsamverkan, med kontor i Stockholm. Projektet påbörjas i slutet av mars.

 

Kontaktperson Milda Rönn

milda.ronn@humsamverkan.se, tfn: 0707-267839