Examensarbete – Utveckla teknisk dokumentation

2014-01-20 |

 

Calix AB är ett anrikt verkstadsföretag i Eskilstuna med rötter från slutet av 1800-talet. Företaget har idag sin verksamhet kring egna produkter för fordonsbranschen, exempelvis värmare och batteriladdare med tillbehör, se www.calix.se .

Uppgift

I processen vid utveckling av våra produkter ingår teknisk dokumentation; exempelvis testrapporter och testprotokoll samt tekniska specifikationer och datablad.

Ett nytt segment av produkter i sortimentet, produkter som är under utveckling, är värmare för el- och hybridfordon.
Uppgiften i examensarbetet är att medverka till en utveckling och standardisering av dokumentationen i form av mallar med ett lagom tekniskt djup (Sv/Eng).

Kontaktpersoner

Anders Rosendahl, utvecklingschef
anders.rosendahl@calix.se
016-10 80 38

och/eller

Anders Martinsen, minSTInnovation/MDH
anders.martinsen@mdh.se
021–10 31 07