Ett steg framåt i solcellsforskningen

2015-04-23 | Forskning/Samverkan

Några av de största miljömässiga och ekonomiska hoten för Kina är uttorkning av gräsområden och jordbruksområden. Uttorkningen innebär inte bara att tillgången på mat och vatten blir sämre utan leder även till negativ påverkan för ekonomi, samhällsliv och klimat. Pietro Elia Campana vid Mälardalens högskola (MDH) forskar kring att utveckla solcellstekniken för pumpbevattning som kan förhindra uttorkning av gräsområden och gynna bevarandet av jordbruksområden i Kina.

 

Solcellsteknologi för pumpbevattning  (PVWP) som används till konstbevattning är en innovativ och hållbar lösning för att förhindra uttorkning av gräsområden och samtidigt gynna bevarandet av jordbruksområden, särskilt inom avlägsna områden i Kina. PVWP-teknologi i kombination med vattenbesparande tekniker och ett hållbart bruk av grundvattenresurser kan medföra flera fördelar, som ökad gräsproduktion, ökade inkomster och förbättrade levnadsvillkor för jordbrukarna.   

Syftet med Pietro Elia Campanas doktorsavhandling är att överbrygga nuvarande kunskapsluckor, optimera implementeringen av systemet och förhindra systemfel. Arbetet är ett steg framåt i lösningen för hur man genom solcellsteknologi kan säkra mat-, vatten- och energibehovet i Kina.    

– På grund av klimatförändringar kommer vi att behöva pumpa mer vatten i framtiden för att tillgodose behovet och för att pumpa mer vatten behövs mer el. Genom att använda väl fungerande PVWP-system kan vi minska elförbrukningen, säger Pietro Elia Campana.

Från Italien till MDH

Pietro Elia Campana är 30 år och kommer från en liten by i centrala Italien. Han studerade miljöteknik vid universitetet i Perugia och kom så småningom till MDH för att skriva sin magisteruppsats med Professor Jinyue Yan som handledare.

– Mina doktorandstudier har varit den mest utmanande och stimulerande erfarenheten av mitt liv och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har till exempel, under min fältstudie på landsbygden i Mongoliet, lärt mig att uppskatta allt som vi tar för givet här, som el och varmvatten. Det har fått mig att inse vilken tur vi faktiskt har, säger han.

Den 24 april försvarar Pietro Elia Campana sin doktorsvanhandling “PV water pumping systems for agricultural purposes” på Mälardalens högskola i Västerås.