Program och kurser vid EST

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) är värdakademi för ett flertal program och kurser på Mälardalens högskola.

Kurser

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik har ett brett utbud av kurser inom ämnena byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, historia, statistik och statsvetenskap.

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Program

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är värdakademi för 11 utbildningsprogram på Mälardalens högskola.

Byggnadsteknik
Program Start Ort
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp HT Västerås
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp HT Västerås

 

Energiteknik
Program Start Ort
Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp HT Västerås
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp HT Västerås
Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp HT Västerås

 

Samhällsvetenskap
Program Start Ort
Statsvetarprogrammet, 180 hp HT Västerås

 

Ekonomi
Program Start Ort
Ekonomprogrammet, 180 hp VT / HT Västerås / Eskilstuna
International Business Management, 180 hp HT Västerås
Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp HT Västerås
International Marketing, 60 hp HT Västerås
Magisterprogrammet i företagsekonomi, 60 hp HT Västerås