Studenter i biblioteket

Program och kurser på EST

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) är värdakademi för ett flertal program och kurser på Mälardalens högskola.

Program

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är värdakademi för 11 utbildningsprogram på Mälardalens högskola.

Alla program på EST

Kurser

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik har ett brett utbud av kurser inom ämnena byggnadsteknik, energiteknik, miljövetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, historia, statistik och statsvetenskap.

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Alla ämnen på EST