Samverkan för ömsesidig nytta

Här finner du information om verksamheten som är inriktad mot samverkan med företag, organisationer och myndigheter inom akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). En nära kontakt med företag, organisationer och myndigheter är viktigt för EST. Här utgör samverkan en integrerad del i samtliga utbildningar.

 

Genom att ha arbetslivsanknuten utbildning får du som student möjlighet till inblick och inträde i arbetslivet medan du som företag/organisation/myndighet får möjlighet att möta dina framtida anställda. Vi tror att resultatet av våra utbildningar och vår forskning blir bättre när flera parter samverkar och olika perspektiv samlas.

Välkommen att samverka med Mälardalens högskola och Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Kontaktperson för samverkan

För att diskutera samverkansfrågor och hur EST kan samarbeta med just din verksamhet, kontakta samverkanssamordnare vid EST Thomas Wahl .