Om mig – Johan Lindén

Jag arbetar som lektor i nationalekonomi vid Mälardalens högskola.

Mer information finns på min

Hemsida

Följande alternativa länk till hemsidan kan användas om den första inte fungerar.

Här är en direkt länk till studentinformationen:

Information för studenter, kurshemsidor

För närvarande undervisar jag följande kurser. Länkarna går till kursernas hemsidor.

Macroeconomic principles (NAA130)
Makroekonomi 1 (NAA126)
Labor economics (NAA203)
Macroeconomic theory (NAA205)
Bachelor thesis in economics (NAA303)
Samhällsekonomi (NAA132)