Om mig

Jag är universitetslektor i historia och har varit anställd på Mälardalens högskola sedan 1998.

Jag är i grunden gymnasielärare med inriktning svenska och historia. 2001 påbörjade jag forskarutbildning i historia vid Örebro universitet och 2008 disputerade jag på en avhandling om industrialiseringsprocessen i slutet av 1800-talet. Under åren på MDH har jag haft en rad uppdrag  som bl.a. studierektor, avdelningschef, samordnare av externa relationer, utbildningsledare och vice akademichef. Sedan den 1 november 2011 är jag akademichef på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) .