Om Peter Ekman

Peter Ekman har arbetat som teknisk säljare och marknadsförare på ABB samt som konsult inom industriell reklam och teknisk information. Han har sedan sin disputation 2006 främst forskat om marknadsföring och internationella affärer – ofta inrymmandes fallstudier av ITs effekter på och mellan företag.

Peter är en del av gruppen för marknadsföring och internationellt företagande. Peters huvudsakliga forskningsintressen rör affärsrelationer och affärsnätverk där han under de senaste åren följt hur tjänster utvecklas i och mellan kommersiella företag (s.k. B2B). Hans studier strävar till att ge en ökad förståelse för hur olika former av IT kan bidra till värdeskapande. Peter intresserar sig även för hur företag hanterar sin portfolio av kunder (där företag etablerar djupa och långvariga relationer med vissa kunder samt har kortare transaktionsinriktade utbyten med andra).

Forskning

Peter Ekmans senaste projekt handlar om hållbar e-tjänsteutveckling för fastighetsbranschen. Andra projekt följer multinationella företags användning av globalt integrerade affärssystem samt hur företag integrerar IT som en del i sina interorganisatoriska utbyten. Peter deltar även i en studie av bankers internationalisering på Uppsala universitet.

Publikationer i urval

 1. Ekman, P., (2015), “The enterprise system revisited: How well does it support the networked company?” Journal of Business and Industrial Marketing, 30(2), pp. 208-217.
 2. Ekman, P., Hadjikhani, A., Pajuvirta, A. and Thilenius, P. (2014), “Tit for tat and big steps: The Case of Swedish Banks Internationalization 1961-2010”. International Business Review, 23, pp.1049-1063.
 3. Thompson, S., Ekman, P., Selby, D., and Whitaker, J., (2014), “Estimating the Value of IT Infrastructure Flexibility”. Decision Support Systems, 59, pp. 108-118.
 4. Ekman, P., Thilenius, P. and Winbladh, T. (2014), “Extending the ERP system: considering the business relationship portfolio”, Business Process Management Journal, 20(3), pp. 480-501.
 5. Dahlin, P. & Ekman, P. (Eds., 2012). “Management & Information Technology – Challenges for the Modern Organization”, Routledge, New York.

Pågående projekt

 • Grön e-tjänsteutveckling för fastighetsbranschen . Deltagare: Peter Ekman (projektledare), Cecilia Erixon (MDH), Steve Thompson & Randle Raggio (University of Richmond). Projektet är finansierat av Energimyndigheten.
 • Bankers internationalisering. Deltagare: Peter Thilenius (projektledare, Uppsala universitet), Peter Ekman (MDH), Cecilia Pahlberg, Annoch Hadjikhani & Andreas Pajuvirta (Uppsala universitet). Finansiering av Handelsbankens Forskningsstiftelse.
 • Coordinating the global firm. Deltagare: Peter Ekman (projektledare), Peter Thilenius (Uppsala universitet), Steve Thompson & Jonathan Whitaker (University of Richmond). Finansierat av STINT, Handelsbankens Forskningsstiftelse samt Sverige-Amerika Stiftelsen.
 • Affärsrelationer och IT. Deltagare: Peter Dahlin, Peter Ekman, Cecilia Erixon, Cecilia Lindh & Peter Thilenius. Finansierat av den nationella Forskarskolan Management och IT.

Undervisning

 • Avancerad Marknadsföring
 • Industriell Marknadsföring
 • Marketing & IT
 • Magisteruppsatser