Om mig – Pär Blomkvist

Jag är historiker med inriktning på teknikhistoria och disputerade 2001 på en avhandling vid Stockholms universitet om framväxten av det svenska bilsamhället, med fokus på dess olika lobbygrupper. Sedan dess har jag forskat om infrastrukturella system, allmänningens dilemma inom enskild väghållning och användardrivna innovationer inom svensk mopedhistoria. Sedan ett par år tillbaka har jag kommit att intressera mig för vattensystem och hållbarhet i både Sverige och Afrika (Nairobi och Kampala).

Tidigare anställningar

KTH i olika befattningar sedan år 2001. Lektor inom INDEK/KTH under 2005–2017.

Projekt som jag medverkar i

Mina publikationer, i urval

Blomkvist, P., Hallin, A., & Lindell, E. (2018). Metod för företagsekonomer : Uppsats enligt 4-stegsmodellen (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Nilsson, D., & Blomkvist, P. (2017). Understanding system alignment : Combining LTS and MLP to investigate urban water transitions in Kenya and Uganda . Presenterat vid 8th International Sustainability Transitions Conference, Göteborg, 18-21 juni, 2017.

Blomkvist, P., & Johansson, P. (2016). A Dynamic Mind. Perspectives on Industrial Dynamics in Honour of Staffan Laestadius . Stockholm: KTH.

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2015). Method for engineering students : Degree projects using the 4-phase Model (1st ed.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Blomkvist, P., & Larsson, J. (2013). An analytical framework for common-pool resource-large technical system (CPR-LTS) constellations . International Journal of the Commons, 7(1), 113–139.

Blomkvist, P. (2010). Om förvaltning av gemensamma resurser : Enskild väghållning och allmänningens dilemma i svensk historia 1200–2010 . Stockholm: KTH. 

Blomkvist, P., & Emanuel, M. (2009). Från nyttofordon till frihetsmaskin : Teknisk och institutionell samevolution kring mopeden i Sverige 1952–75 . Stockholm: KTH

Blomkvist, P. (2001). Den goda vägens vänner: Väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914–1959. Doktorsavhandling vid Stockholms universitet. (Handledare: Klas Åmark, SU, och Arne Kaijser, KTH). Höör: Symposion.