Om mig – Magnus Hoppe

Universitetslektor i organisation och management, docent i företagsekonomi och excellent lärare.

Forskning

Under senare år har jag särskilt intresserat mig för att jobba över akademi- och organisationsgränser i samband med att etablera nya sätt att göra, tänka och forska kring entreprenörskap och innovation. Ju längre jag tränger in i de här områdena desto närmare har jag också kommit aktionsforskning där jag nu engagerar mig i föreningar som SIRA och SPARC samt en nationell forskningsskola. Närkontakt med empirin är viktig för mig där det personliga, besvärliga och ibland motsägelsefulla tilltalar mig. Det har gjort att jag just nu särskilt intresserar jag mig för hur offentliga organisationer arbetar med att utveckla ny verksamhet och då brottas med ett byråkratiskt arv liksom populära idéer om hur de bör styras.

Jag har också flera kollegor som hjälper mig i den här forskningen, där vi utbyter tankar och idéer i dels de högre seminarierna inom Industriell ekonomi och organisation (IEO) och dels mer specialiserat inom forskargruppen Nya managementpraktiker (NMP).

Mina uppdrag

Sedan början av 2017 leder jag Samverkansprojektet, som syftar till att utveckla kunskap om organisatorisk samverkan. Jag är också processledare för ett av Samhällskontraktets samverkansområden, Hållbar samhällsutveckling (HSU), från juli 2017. Inom det högskolegemensamma är jag från och med januari 2017 EST:s representant i fakultetsnämnden och kopplat till fakultetsnämnden rekryteringskommitténs ordförande från juli 2017. Över åren har jag även varit engagerad i ett flertal MDH-sammanhang rörande forskning, utbildning och fackligt arbete (SACO).

Projekt

Ett urval av 2 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling HVV/Mehrdad Darvishpour Samhällskontraktet
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet

 

Mitt särskilda intresse för Samverkansprojektet handlar om innovation och organisationsutveckling, där jag följer framväxten av nya organisationsformer främst bland Samhällskontraktets parter. Samma intresse gör sig också påmint i Nyanländaprojektet där jag forskar kring hur våra offentliga organisationer kan fungera bättre i mottagandet av nyanlända ungdomar.