Om mig – Lucia Crevani

Jag är docent i företagsekonomi (MDH, 2015) och doktor i industriell ekonomi (KTH, 2011). Det jag forskar om är organisering, ledarskap, introduktion av ny teknik, genus och mångfald inspirerad av perspektiv som sätter föränderliga processer och samspel i fokus. Jag undervisar i organisation och management.

Som lektor i företagsekonomi med inriktning organisation kombinerar jag forskning, undervisning och akademiskt ledarskap, ofta i samarbete med privata och offentliga organisationer. Jag är aktiv inom NMP-gruppen, en grupp som använder sig av tolkande och process-orienterade perspektiv på organisatoriska fenomen. 

Min forskning

Det jag finner intressant är att öka vår förståelse för den vardagliga praktiken och de vardagliga interaktionerna som leder till att organisatoriska processer utvecklas på vissa sätt. Min ambition är också att bidra till större inkludering, rättvisa och rätt till inflytande i olika typer av organisatoriska processer. 

Områden som jag studerar är:

  • ledarskap
  • introduktion av ny teknik och användning av teknik
  • genus och mångfald
  • hur organisationer görs närvarande och hur de skapar olika rum/platser
  • nya arbetsplatser.

Exempel på teoretiska områden som jag jobbar med är:

  • process och relationell ontologi, performativitet, ”practices”
  • intersektionalitet
  • ”space” och ”place”.
Mitt arbete har publicerats i internationella tidskrifter så som Management Learning, Leadership, Project Management Journal, Scandinavian Journal of Management, Ephemera: theory & politics in organization, m.fl.

Mina uppdrag

Jag är ämnesföreträdare för ämnet industriell ekonomi och organisation på grund- och avancerad nivå och sedan 2017 styrelseledamot i Scaiem (Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management).

Under 2017–2018 leder jag projektet SInS (att utveckla social innovation i samverkan) tillsammans med Michela Cozza med ambitionen att förbättra introduktionen av teknik för och med de äldre. Projektet stärker forskningen om sådana frågor, vilket påbörjades med HV3D på MDH projektet där både Michela och jag kommer att vara aktiva de kommande åren. Dessa projekt drivs i samverkan med offentliga aktörer i regionen.

Under 2017 leder jag också projektet DAO@MDH (Digitaliserat arbete och organisering, MDH:s delprojekt) som involverar sju forskare och syftar till att förstå möjligheter och utmaningar med digitalisering genom att fokusera på företag inom metalliska material. Projektet är ett resultat av samarbete med Jernkontoret och Chalmers.

Under 2017–2019 forskar/fungerar jag som vice-projektledare för ett större forskningsprogram om digitaliserad management i Sverige och England som fördjupar sig inom olika aspekter av hur management förändras när verksamheterna digitaliseras. Under 2017 avslutar jag också ett eget projekt om entreprenöriella praktiker studerade utifrån ett intersektionellt perspektiv, “Äkta svenskt”. Jag är slutligen en av initiativtagarna till/arrangörerna av After methods in organisation studies, en återkommande konferens om vetenskaplig metod.

Vid sidan om forskning har jag arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete, främst under senast åren genom att leda utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, ett projekt som involverar tre av MDH:s fyra akademier. Jag har också ansvarat för att ansöka om inrättning av ämnet industriell ekonomi och organisation på MDH och leder nu utveckling av kurserna i ämnet.

Jag fungerar också som handledare för doktorander och för studenter i uppsatsarbete samt har undervisat inom olika kurser som har med management och organisation att göra. 

Projekt

Ett urval av 8 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova
Ledarskap som sociala interaktionsprocesser Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser
Organising technology-based processes with and for older people Economic Sciences – NMP group Lucia Crevani
SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani, Michela Cozza Vinnova
Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vetenskapsrådet