Om mig – Klara Regnö

Jag är ekonomie doktor och forskare inom genus, organisation och ledning. Jag disputerade i industriell ekonomi och organisation vid KTH år 2013 och har min bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm, samt har studerat vid New York University (NYU). Som lektor i företagsekonomi med inriktning organisation sysslar jag främst med handledning av studenter i uppsatsarbete och undervisning. I övrigt är jag verksam vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, där jag studerar statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Forskning

Jag forskar om betydelser av kön/genusjämställdhet och -mångfald i organisationer, med ett särskilt fokus på ledarskap och chefers arbetsvillkor samt förändringsarbete, makt och motståndsuttryck. Min anvhandling Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet belönades med utmärkelsen "årets HR-forskning".

Utöver avhandlingsarbetet har jag har även forskat om ledarskap och arbetsvillkor i privat näringsliv, och b.la. medverkat i flera statliga utredningar i SOU 2003:16 Mansdominans i förändring, SOU 2014:80 Ökad medvetenhet men långsam förändring - om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv samt SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön. Jag har även studerat arbetsvillkoren inom akademin ur ett genusperspektiv, arbetat med pedagogisk utveckling och har publicerat olika antologibidrag t.ex. om ledarskap och etik samt chefers arbetsvillkor