Om mig – Karin Ahlström

Jag är industridoktorand och tillhör forskargruppen NMP, som fokuserar på nya managementpraktiker inom forskningsområdet Industriell ekonomi och organisation vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Min bakgrund

Jag är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola (1990), och har även en vidareutbildning inom psykologi från Stockholms universitet (2013). Min praktiska erfarenenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling är närmare tre decennier lång, både från linjen och från att vara konsult. Jag har arbetat i allt från stora multinationella företag till små, expansiva företag, samt i den offentliga sektorn. Främst har det handlat om infrastrukturbranscher, så som inom IT och telekom, bygg och energi.

Kombinationen av teori och praktik intresserar mig och jag hoppas kunna bidra med kunskap som ger direkt praktiskt nytta för utvecklingen av Sveriges industri. 

Mitt forskningsprojekt

Mitt forskningsprojekt är ett samverkansprojekt mellan MDH och näringslivet, och handlar om hur strategiska ledarskapspraktiker utvecklas över tid då en väl etablerad verksamhet i infrastruktursektorn genomgår en digital transformation.