Om mig – Jonas Truedsson

Sedan år 2000 har jag arbetat som lärare vid högskolan och är sedan hösten 2016 även chef för ESTs administrativa avdelning. Som lärare har området omfattat såväl ämnet informatik som företagsekonomi.

Innan jag kom till högskolan arbetade jag i ca 15 år med redovisning i små och mellanstora företag. Därutöver har jag arbetat på revisionsbyrå med granskning och utredningar. En tid på Skatteverket har jag också hunnit med.