Om mig - Eva Maaninen Olsson

Universitetslektor och doktor i företagsekonomi.

Jag är intresserad av organisatoriskt lärande och kunskapsintegration i organisationer som använder projekt som en organisationsform, inklusive virtuella globala team.

Tidigare har jag forskat inom organisatoriska frågor i globala team. Jag undervisar och är kursansvarig för flera kurser inom management och är handledare för studenter som skriver  kandidat- och magisteruppsatser.