Om mig – Eva Lindell

Jag arbetar som lektor i företagsekonomi. Min grundutbildning är en magister från Programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Göteborgs universitet och jag har flerårig yrkeserfarenhet av arbete med personalfrågor inom olika organisationer, främst i offentlig sektor. År 2008 anställdes jag på personalsektionen på Mälardalens högskola och 2009 antogs jag till forskarutbildningen på samma lärosäte.

I december 2016 disputerade jag med avhandlingen Företagsekonomistudentens studieval. Mannen, individualisten och alturisten. Avhandlingen handlar om studieval till företagsekonomiska utbildningar och hur studenter vid Mälardalens högskola och Handelshögskolan i Stockholm beskriver och positionerar företagsekonomen och sig själva som företagsekonomer.

Parallellt med mitt avhandlingsarbete har jag publicerat tre forskningsrapporter inom ramen för Samhällskontraktet kring olika beskrivningar av framtidens arbetsmarknad. Under 2016 genomförde jag en utredning om avdelningschefsrollen vid Mälardalens högskola på uppdrag av MDH:s personalchef.

Idag är jag är verksam inom organisationsgruppen Nya managementpraktiker (NMP). NMP är en forskargrupp som använder sig av tolkande och processorienterade perspektiv på organisatoriska fenomen. Jag arbetar även i ett tätt samarbete med Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES) vid Stockholms Universitet.

Mina publikationer

Avhandling:

Rapporter, bokkapitel och konferensbidrag:

Projekt

Ett urval av 3 projekt som jag medverkar/har medverkat i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Framtidens arbetsmarknad Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Eva Lindell Samhällskontraktet, Hållbar samhällsutveckling (HSU)

Därutöver medverkar jag i projektet

Övrigt engagemang