Om Cecilia Lindh

Cecilia Lindh undervisar som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning inom internationellt företagande och marknadsföring. Cecilia har läst både grundutbildning (IMF- programmet) och forskarutbilding (inom forskarskolan MIT) vid Mälardalens högskola. Hon forskar sedan sin disputation 2006 om marknader och integrering av informationsteknik.

Cecilia är en del av gruppen för marknadsföring och internationellt företagande. Hon har under flera år ansvarat för uppsatskurserna i kandidat och magisteruppsats, designat flera kurser och meriterat till excellent lärare (2015).

Cecilia är med de kommittéer som varje år utser årets uppsats i ekonom (genom Civilekonomföreningens stiftelse i Västerås) och årets stipendium i Robotik som delas ut av MDH och ABB Robotics, samt sitter i styrelsen för Marknadsföreningen i Västerås.

Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör digitalisering i affärsrelationer på både industriella marknader och konsumentmarknader. 

Forskning

Cecilia Lindhs pågående projekt rör integrering av informationsteknik i affärsrelationer med speciellt fokus på skillnader i teknikens betydelser mellan varor och tjänster, betydelsen av informationsteknik i relationer för innovation och samarbeten kring produktutveckling, samt spridning av informationsteknik mellan parter i industriella nätverk. Vidare är Cecilia involverad i studier om förtroende konsumenter har för Internetbanken, hur konsumenter beter sig i förhållande till varumärken de gillar och vilken betydelse sociala medier har för konsumenters och företags beteenden. Cecilia är också handledare till två doktorander som studerar energimarknader på uppdrag av Centrum för Framtidens Energi.

Cecilia är del av the editorial reviewer board på tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing 

Undervisning

Cecilia undervisar på och ansvarar för kurserna Internationellt företagande 1, 15 hp International Marketing, 15 hp, Marknadsbegrepp, ansvarar för och undervisar på Företags tillväxt och marknadsföring, 7,5 hp, Business Research Methods, 15 hp, samt Företagsekonomisk forskningsmetod, 15 hp. Hon har även varit med och designat och undervisat på Managing the Multinational Enterprise, The Internationalisation Process of Companies, samt Personlig kontakt och sociala nätverk i marknadsföring. 

Publikationer

Dissertation 

Lindh, C. (2006) “Business Relationships and Integration of Information Technology”, Doctoral Dissertation No 28, School of Business, Mälardalen University, Sweden.

 

Published

Lindh, C. & Rovira Nordman, E (2017 ), “Information technology and performance in industrial business relationships: the mediating effect of business development”, Journal of Business and Industrial Marketing, https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2016-0282

Johnstone, L., Svärd-Sandin, E., & Lindh, C (2017), “The Scandinavian Cooperative Advantage? A Mixed Method Approach to Highlight the Influence of Contextual Conditions for Environmental CSR Uptake", International Journal of Environment and Sustainable Development

Lindh, C., Thilenius, P. & Hadjikhani, A, (2016) “Distrust online in the financial services market: the relevance of experiential knowledge and information exchange”, Journal of Customer Behaviour, 15 (2), 173 – 191.

Hadjikhani, A., Lindh, C, Hilmersson Pourmand, F. & Thilenius., P, (2016) “Direct and indirect impact of political activities on business performance – the case of the European Union and Swedish small firms”, Journal of International Business Environment, 8 (1), pp. 1-18.

Hadjikhani, A., Lindh, C & Thilenius., P, (2012) “The Impact of discontinuity on firm’s business relationship behaviour”, European Business Review, 24 ,2,
pp. 134-150.

Granebring, A. & Lindh, C., (2008) “Measuring the Effects of SOA on Business: Initial Results of the Study”, Icfaian Journal of Management Research, 7, 3, pp. 7-24.

 

Book Chapters

Lindh. C, & Ekman, P. (2016),”Information technology integration in business relationships”, In Havila, V., Pahlberg, C. & Thilenius, P (Eds), Extending the Business Network Approach, Palgrave Macmillan,

Ekman, P., Lindh. C & Melander, M., (2012), “The practical Use of Information technology in Multinational enterprises”, in Solek, C. (ed.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wojskowa Academia Techniczna.

Lindh, C., (2012), “Integration of Information Technology in Business Relationships, a Managerial Issue”, in Management and Information Technology, (Eds) Peter Ekman and Peter Dahlin, Challenges for the Modern Organisation, New York and London, Routledge.

Lindh, C., Thilenius, P., Erixon, C., (2011), “Industrial Business Relationships and Renewal through Integration of Information Technology”, in Studies in Industrial Renewal, Coping with Changing Contexts, (Eds) Esbjörn Segelod, Karin Berglund, Erik Bjurström, Erik Dahlquist, Lars Hallén and Ulf Johansson, Eskilstuna-Västerås, Mälardalen University.

Lindh, C. & Pahlberg C. (2006) “The Importance of Information Technology in Business Relationships”, In Lee, J-W., Hadjikhani, A. and Johanson J. (Eds), Business Networks and International Markets, Brain Korea Publishing Ltd.

Dahlin, P. & Lindh, C. (2005) “Social Network Influence on the Perceptions of Internet Shoppers”, In Thilenius, P. & Hadjikhani, A. (Eds), Studies in Business Networks – Some thoughts on IT and Internationalisation, School of Business Mälardalen University, Sweden.

Conferences Papers

Lindh, C., Rovira Nordman, (2017), “The impact of affective commitment on IT-capability and information exchange – A study of industrial business relationships”, CBIM June 19, Stockholm University.

Lindh, C. & Öberg, H, (2015) ”Students going from ‘knowing that’ to knowing-in-practice. A case study of teacher-centred to student-centred learning in marketing education at a Swedish university ”, The 5th Multidisciplinary Academic Conference in, Prague 2015, Czech Republic, Friday - Saturday, October 16-17, 2015.

Hadjikhani, A., Lindh, C & Thilenius., P, (2014) “Changing business environment and bank organization – Maintaining personal vs. internet-based customer relations” the workshop for the edited volume on the banking sector in Uppsala on the 11th and 12th of February 2014, Uppsala

Lindh. C, & Ekman, P. (2013), ”Information technology integration in business relationships”, Symposium: Extending the Business Network Approach, Uppsala June 13-14

Lindh, C., Dahlin, P., & Hadjikhani, A., (2008), “How Does Information Technology Impact on Business Relationships? The Need for Personal Meetings” (presented at conference: International Marketing and Purchasing 2008)

Ekman, P., Erixon, C., Lindh, C.  & Révay, P. (2006) “Information Systems Use as a Result of External Influences”, In Conference Proceedings at microCAD 2006 International Scientific Conference International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary.

Erixon, C., Lindh, C., Révay, P. & Thilenius, P. (2006) “Interorganizational Information Systems – Customized VS. Standardized in Business Relationships”, Conference Proceedings at microCAD 2006 International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary.

Erixon, C., Lindh, C., Révay, P. & Thilenius, P. (2006) “The Impact of Information Technology on Social Interaction in Business Relationships”, Conference Proceedings at microCAD 2006 International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary.

 Forthcoming

 

"Rationality vs. emotionality among online shoppers: The mediating role of experts as enhancing influencer effect on purchasing intent", the Journal of Customer Behaviour, with Nadezhda Lisichkova, accepted August 2017.