Om mig – Tommy Kovala

Jag är doktorand i industriell ekonomi och organisation vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) och ingår i forskningsprofilen Framtidens energi. Mitt forskningsområde är flexibla elkunder på framtidens elmarknad.

Mitt forskningsintresse

Jag studerade energisystem och energimarknader på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH och gjorde mitt examensarbete 2015 på Vattenfall inom projektet Smart Kund Gotland. Där ökade mitt intresse för att utveckla energimarknader för framtidens samhälle och direkt efter examen ansökte jag om att få bli doktorand. Nu ingår jag i Energimyndighetens Forskarskola Energisystem (FoES) under projektet ”Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem” och skriver artiklar för min avhandling i industriell ekonomi och organisation.

Syftet med min forskning är att undersöka vilken potential och vilja framtidens elkunder har för att anpassa sin elförbrukning. En sådan anpassning eller förbrukningsflexibilitet skulle kunna understödja en ökad andel förnybar elproduktion och förhindra kostnadsökningar i kraftsystemet. I forskningen ingår studier av beteendeförändring samt förändring av marknadsförutsättningarna.

Forskningsprojekt som jag har deltagit i

Project  Research group  Project leader  Project sponsor 
Increased consumer power in the Nordic electricity market Future Energy Center Erik Dahlquist Swedish Energy Agency
The role of flexible consumers in a future renewable power system Future Energy Center Fredrik Wallin Swedish Energy Agency
Worldclass energy solutions Future Energy Center Fredrik Wallin Swedish Agency for Economic and Regional Growth, European Regional Development Fund