Om mig – Patrik Klintenberg

Jag är lektor i miljöteknik vid Avdelningen för miljöteknik och energiprocesser inom akademin för Ekonomi, samhälle och teknik (EST) samt är verksam inom foskningsinriktningen Framtidens energi. Jag har varit verksam vid MDH sedan 2012. Innan dess så var jag anställd som forskningschef och projektledare vid Desert Research Foundation of Namibia, en NGO i Namibia.

Bakgrund

I Namibia ledde jag en mängd olika projekt med fokus på ökenspridning och markförstöring, integrated water resources management, water demand management, sanitet, samt landsortselektrifiering. Jag var bosatt i Namibia från 1997 till 2012. 

Jag disputerade vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, med en avhandling som fokuserade på biofysiska och sociala effekter av förbättrad vattentillgång i norra Namibia.

Uppdrag

Från 2014 till 2017 var jag avdelningschef vid Idélab, Mälardalens högskolas affärsinkubator, representerade EST och Idélab i högskolans samverkansråd, och ingick i  ledningsrådet för EST. För närvarande är jag ämnesföreträdare för ämnet miljöteknik. I min roll som ämnesföreträdare har jag lett utvecklingen av flera kurser i miljöteknik på grund- och avancerad nivå, samt leder utveckling av ett nytt spår mot miljöteknik inom vårt internationella masterprogram.

Forskningsintressen

Mina tidigare forskning inriktades på frågor relaterade till ökenspridning och markförstöring, vatten och sanitet, samt landsortselektrifiering, främst i södra Afrika. För närvarande ligger fokus på landsortselektrifiering baserad på förnybara energikällor, cirkulär ekonomi, hållbarhet och teknik- och kunskapsöverföring, fortfarande med ett visst fokus på södra Afrika. Jag använder mig av metoder som GIS, fjärranalys, fältmätningar och till viss del labb-baserade försök och systemmodellering.  

Projekt som jag medverkar/har medverkat i vid MDH

Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
ABOWE Framtidens energi Eva Thorin EU, Östersjöprogrammet
BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor Framtidens energi Patrik Klintenberg, Monica Odlare Sida
FutureE – Nätbaserade kurser på avancerad nivå Framtidens energi Ann-Catrin Davis, Monica Odlare och Adnan Causevic KK-Stiftelsen