Om mig – Mikael Stenfelt

Jag är doktorand inom Framtidens energi på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Jag påbörjade min doktorandtjänst i maj 2017 inom DIAGNOSIS-projektet. Detta projekt är i samarbete med SAAB och Siemens Industrial Turbomachinery.

Min forskning syftar till att kunna ställa en diagnos på gasturbiner baserat på data som finns tillgänglig i dagens styrsystem. Detta görs genom att jämföra driftdata mot simulerad data för gasturbinen och korrelera förändringar över tid mot förslitning i gasturbinen. Detta kan sedan användas för att få ett mer optimalt underhåll med minskade kostnader och reducerad miljöpåverkan som följd. Mitt område fokuserar på diagnostik av flygmotorer, både individuella och på en flotta av motorer.

Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
DIAGNOSIS Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen