Om mig – Monica Odlare

Jag är professor i miljöteknik och bedriver forskning, handledning och undervisning inom profilen Framtidens energi. Utöver detta jobbar jag som avdelningschef för avdelningen miljöteknik och energiprocesser.

Om min forskning

Min forskning handlar om att hitta lösningar för att sluta kretsloppet och minska beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av mikroorganismer, t.ex. bakterier och alger, kan man rena vatten mer effektivt och genom att utvinna biogas från avfall kan man genom ett cirkulationstänk använda och återinföra restprodukter i kretsloppet.

Jag är intresserad av småskaliga lösningar och jag anser att i framtiden finns det mycket att vinna om energiproduktion och reningsprocesser sker i mindre anläggningar. Det kan fungera bra i den industrialiserade världen, men framför allt i utvecklingsländer där man lätt kan dra nytta av matrester och annat som finns i närmiljön. På så vis går det att bli självförsörjande på energi och därmed inte beroende av ett storskaligt system. Stora system kan fungera bra, men ofta gör de samhällen mer sårbara. De kostar mycket och kräver stora resurser och transporterna av exempelvis kol, olja eller sopor är ofta långa.

I min forskning studerar jag olika processer inom område miljöteknik och energiteknik, såsom biomassaomvandling, vattenrening, avsaltning, återvinning av näringsämnen samt återföring av organiska restprodukter till jordbruket.

Jag jobbar också med utveckling av nätbaserade kurser inom teknikområdet. Dessa kurser ger studenter möjlighet att ägna sig åt livslångt lärande utan att komma till campus. Istället, kan studenterna följa kurserna från var som helst i världen.

Projekt

Jag medverkar/har medverkat i bland annat följande projekt:

Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
BIOREX - Biological Remediation of Explosives Framtidens energi Emma Nehrenheim KK-stiftelsen
BIOUSE – Användning av rötrest i jordbruket Framtidens energi Monica Odlare KK-stiftelsen
FutureE – Nätbaserade kurser på avancerad nivå Framtidens energi Ann-Catrin Davis, Monica Odlare och Adnan Causevic KK-Stiftelsen
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis KK-stiftelsen

 Övriga projekt

  • Optimization of the activated sludge process
  • BiogasOpt – Optimization of the biogas process
  • PRO ‐ Research assistant within Environmental Technology
  • Source separated household waste – a resource for Swedish arable soil
  • ORC – Organic Residues in Circulation
  • Polluted Peace – Managing environmental risks in ammunition disposal