Om mig - Mia Kumm

Jag undervisar och forskar i brandteknik på Mälardalens högskola. Mitt huvudfokus i forskningen just nu är räddningstjänstens insatsförmåga i komplexa byggnader och anläggningar.

Jag har arbetat med brandskydd och brandteknik sedan 1989. Jag har främst jobbat inom delområdena byggnadstekniskt brandskydd, undermarksanläggningar och brandfarlig vara.

Sedan 2005 ansvarar jag för brandutbildningen för byggingenjörerna och civilingenjörerna inom samhällsbyggnad på både grund- och avancerad nivå. Jag fungerar som handledare för ingenjörerna vid deras examensarbeten och mellan åren 2004 och 2008 medverkade jag, och var under senare delen ansvarig för, vidareutbildningen av brandmän inom tillsynsområdet vid Räddningsverkets (numera MSB) skola på Rosersberg.

Tillsammans med brandförsvaret och Budapest tekniska universitet var jag ansvarig för konferensen Safety in Infrastructure inom det UD-finansierade projektet Svédüteles! i Budapest 2004.

Jag är också en av initiativtagarna till KCBU – Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar och har varit med att ta METRO-projektet – ett av världens största just avslutade projekt om brandsäkerhet i undermarksanläggningar – från idé till resultat.