Om mig - Lena Johansson Westholm

Jag är universitetslektor och docent i miljöteknik vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik och jag hör till profilen Framtidens energi. Jag undervisar och forskar och har några olika uppdrag på högskolan.

Undervisning

Jag undervisar främst på högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik i geologi, geohydrologi och vetenskaplig metod. Sedan några år tillbaka är jag också examinator på den högskolegemensamma doktorandkursen Forskningsetik som jag driver tillsammans med professor Niclas Månsson, UKK. Jag gästföreläser även på andra utbildningsprogram på högskolan, främst i forskningsetik.

Forskningsintressen

Jag är intresserad av rening av förorenat vatten som kan renas med filterteknik, en teknik som är baserad på ett flöde av förorenat vatten genom ett speciellt filtermaterial som genom olika processer tar bort föroreningarna från vattnet. Tekniken kan appliceras på olika typer av vattenflöden, t ex avloppsvatten och dagvatten. Forskningen sker inom ramen för forskningsprofilen Framtidens energi.

Uppdrag

Jag är ordförande i högskolans rådgivande etiska kommitté, REKO sedan några år. Jag sitter med som lärarrepresentant i högskolans disciplinnämnd och som representant för EST i biblioteksrådet.