Om mig – Georgios Foskolos

Jag är industridoktorand inom Framtidens energi och projektledare på Mälarenergi Elnät där jag arbetar på avdelningen NätDrift och dess underavdelning nätplanering.

Jag har en civilingenjörsexamen i energisystem från Mälardalens högskola och tillhör sedan mars 2016 företagarforskarskolan REESBE (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment).

I min forskning tittar jag på hur distribuerad förnybar elgenerering och elfordon påverkar drift och planering av elnätet på låg- och mellanspänningsnivå. Mitt huvudsakliga fokus ligger på elkvalitetsfrågor och i synnerhet genererade övertoner i samband med mycket elbilsladdning.

Mitt forskningsämne