Om mig – Eva Nordlander

Jag är forskarassistent i energiteknik vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). Jag forskar inom profilen Framtidens energi. Jag disputerade i energiteknik vid MDH 2017.

Forskningsintressen

Min forskning är fokuserad på energieffektivisering, främst inom biogasområdet. Jag har tittat på olika metoder för att modellera och simulera den biologiska biogasprocessen och även tittat på hur införandet av mikroalger skulle kunna påverka energianvändning och utsläpp av växthusgaser i avloppsreningsverk och i biogasanläggningar. Jag har även simulerat energianvändning i byggnader (mer specifikt nettoplusenergibyggnader). För tillfället är jag projektkoordinator för ERUF-projektet "Energilösningar i världsklass" 

Aktuella forskningsprojekt

  • Energilösningar i världsklass
  • MAGNITUDE
  • Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige

Forskningsprojekt jag deltagit i tidigare