Om mig – Bengt Stridh

Jag är universitetslektor vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Jag utför forskning, undervisning och handledning inom forskningsprofilen Framtidens energi.

Jag har tidigare arbetat med solcellssystem vid ABB Corporate Research under perioden 20022018. Därtill har jag varit adjungerad på deltid vid MDH sedan 2010, och började min heltidsanställning i oktober 2018.

Min forskning handlar om drift, mätning, simulering, utvärdering inklusive ekonomi, regelverk och stödsystem för solcellssystem. Jag är kursansvarig för en kurs om solceller och solfångare för högskole- och civilingenjörer, där jag både undervisar och handleder examensarbeten.

Sedan 2011 är jag en av de svenska representanterna i IEA PVPS Task 13 on Performance and Reliability of Photovoltaic Systems, och sedan 2015 också i IEA PVPS Task 15 on Enabling Framework for the Acceleration of BIPV.

Projekt

Följande projekt är jag/har jag varit involverad i vid MDH:

Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Investeringskalkyl för solceller Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
Förbättrad beräkning av solelproduktion i Sverige Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
IEA PVPS Task 13 Prestanda, funktion och tillförlitlighet hos solcellssystem Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
IEA PVPS Task 15 Förutsättningar för att möjliggöra tillväxt av byggnadsintegrerade solceller (BIPV) Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten
Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark Framtidens energi Bengt Stridh Energimyndigheten

Uppdrag och nomineringar

  • Styrelseledamot i Elforsk SolEl-program, 20082011.
  • Medlem i referensgrupp till Näringsdepartementet i samband med utformning av nytt investeringsstöd till solceller, 2008.
  • Medlem i referensgrupp till Energimarknadsinspektionen i samband med deras utredning om nettodebitering, 2010.
  • Advisory board Solar Region Skåne, 2011.
  • Årets prestation år 2012. Tilldelat av Svensk Solenergi den 26 april 2013.
  • Förordnad av Energimyndigheten som ledamot i SolEl-programmets programråd, 20132017.
  • Tilldelades SERO:s energi- och miljöpris 2014 vid SERO:s energiseminarium på Mälardalens högskola den 5 april 2014.