Om mig – Anders Palm

Jag är industridoktorand på MDH och forskar om räddningstjänstens förmåga och kapacitet att släcka bränder och genomföra räddningsinsatser i undermarksanläggningar.

Jag heter Anders Palm och jobbar i Storstockholms Brandförsvar som vakthavande brandingenjör. Till vardags leder jag räddningsinsatser i Stockholmsregionen. Sedan 2011 är jag industridoktorand vid Mälardalens högskola och Akademien för ekonomi, samhälle och teknik.

Mitt forskningsområde handlar om räddningstjänstens förmåga och kapacitet att släcka bränder och genomföra räddningsinsatser i undermarksanläggningar som t.ex. tunnlar. Jag har deltagit i två stycken projekt: METRO-projektet (2011-2013) och Taktik och metodik vid brand under mak (2013-2014).

Jag tycker att det är utvecklande att kombinera teori med praktik. I de forskningsförsök som vi har genomfört har vi sett att en räddningsinsats under mark utmärker sig genom att vara mer komplex, tidskrävande och fysiskt ansträngande än en vanlig räddningsinsats ovan mark. Jag hoppas att de resultat vi kommer fram till hjälper oss att jobba säkrare och effektivare i framtiden.