Om akademin

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

Kontaktuppgifter

Akademichef Thomas Wahl
E-post est@mdh.se
Besöksadress Högskoleplan 1, Västerås
Telefon 021-10 13 00 (vxl)
Fax 021-10 14 80
Postadress Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  Mälardalens högskola
  Box 883, 721 23 Västerås