Jämställd forskningsfinansiering

Konferenser och evenemang

Datum: 2018-11-26
Tid: 10.15 - 12.00
Plats: Pi

Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. När det gäller forskningens villkor har MDH valt att arbeta med två övergripande problem. Det första handlar om att fördelning av forskningsmedel bidrar till att skapa och återskapa ojämställda villkor för forskning. Det andra om att kvinnors och mäns förutsättningar att göra akademisk karriär är olika/ojämställda och riskerar att skapa och återskapa ojämställda villkor för forskning. 

Som en del i detta arbete har vi bjudit in Sophia Ivarsson och Max Parknäs som arbetar som handläggare på Vinnova. 2015 blev Vinnova en av 42 myndigheter som då ingick i jämställdhetsintegreringsuppdraget (JiM-uppdraget). Sophia Ivarsson och Max Parknäs presenterar sitt arbete på Vinnova och leder en workshop kring frågeställningen; Vad innebär en jämställdhetsintegrerad bidragsprocess för oss som sökande institution?

Målgrupp: Forskare, forskningsledare, forskningssamordnare