För dig som forskar: Visualisera din forskning

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-11-14
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Sal U2-039, Västerås

Vi visar tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer. Dessa kan sedan användas för att skaffa dig en överblick av ett forskningsområde.

Vi skapar kronologiskt baserade kartor över ett forskningsfält där du kan se hur det växer fram genom att dokument över tid länkas till andra dokument i citeringskedjor.

I seminariet tittar vi på programmen VOSviewer samt CitNetExplorer, samt pratar om visualiseringens grunder, dess förutsättningar samt styrkor och svagheter. Du som deltagare kommer även själv att ges möjlighet att skapa kartor över ditt forskningsområde.

Anmälan till lina.andren@mdh.se

Berätta vilket/vilka seminarium/er och viken ort anmälan avser. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. Max 20 deltagare per tillfälle.