• 2000 studenter och 11 utbildningsprogram

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik studerar omkring 2000 studenter. Här finns åtta utbildningsprogram på grundnivå och tre på avancerad nivå.

  Program på EST

 • Forskning och forskarutbildning

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedrivs forskning inom två av högskolans forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation (IEO).

  Forskning vid EST

   

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

 

Nyheter

 • Idag arrangeras Gröna Draken-dagen av Förbundet Agenda 21. Syftet med dagen är att inspirera och aktivera unga kring frågor som rör ett hållbart Västerås. Deltar gör hundratals gymnasieelever, hållbarhetssatsningen för unga we-change, representanter från högskolan, lokala makthavare och representanter från näringslivet.

 • – Våga tro på dig själv och ditt varumärke. Det är du som avgör om du ska lyckas. Det säger Rupa Thakrar Bagoon, årets alumn vid MDH. Tillsammans med Mikael Ekström, docent i robotik, föreläste hon under onsdagen för studenter, medarbetare och alumner i Västerås.

 • Stipendiet tilldelades idag Lan Anh Trinh för forskningsprojektet ”Toward Dependable Path Planning for Autonomous Control of Multiple Robotic Agents”.

 

Kalender