• 2000 studenter och 11 utbildningsprogram

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik studerar omkring 2000 studenter. Här finns åtta utbildningsprogram på grundnivå och tre på avancerad nivå.

  Program på EST

 • Forskning och forskarutbildning

  På akademin för ekonomi, samhälle och teknik bedrivs forskning inom två av högskolans forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation (IEO).

  Forskning vid EST

   

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik är en av Mälardalens högskolas fyra akademier. Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

 

Nyheter

 • För Sahar Tahvili har MDH varit en plats för att lösa verkliga problem tillsammans med den svenska industrin. I doktorsavhandlingen “Multi-Criteria Optimization of System Integration Testing” presenterar hon optimeringstekniker för mjukvarutester så att de kan effektiviseras och bli mindre kostsamma.

 • Philip Bengtsson tog nyligen examen från civilingenjörsprogrammet i produkt- och processutveckling vid MDH. Några månader efter examen påbörjade han sin trainee-tjänst på ABB i Ludvika.

 • Johan Lundh specialiserade sig inom anestesisjukvård vid MDH och jobbar idag på kirurgen på Västmanlands sjukhus. – Jag är otroligt glad att jag valde att studera vidare. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val, det var en livsinvestering, säger Johan Lundh.

 

Kalender

 • Den 21 februari anordnas Doktoranddagen på MDH i Västerås.

 • Välkommen på föreläsningen ”På kollisionskurs med feminismen? Muslimska maskuliniteter i den svenska nej-till-handskakning-debatten i tidningar” med MDH:s statsvetare Joakim Johansson.

 • Den 8 april arrangeras ”Statsvetardagen - Demokrati, makt och medborgarskap för en hållbar samhällsutveckling.” Syftet med dagen är att öka medvetenheten om statsvetarnas roll för ett hållbart samhälle samt uppmärksamma vår statsvetenskapliga utbildning och forskning.