Text

Research projects in the specialisation Future Energy Center

Future Energy Center

Research projects in the specialisation

Future Energy Center

Contact person

If you want to know more about the research within the specialisation Future Energy Center,
please contact the research leader.

No partial template found

Ongoing research projects

Huvudmålet för detta projekt är utvecklingen av ett adaptivt styrsystem för biobränslen hybridsystem baseradepå kopplingen av en solidoxidbränslecell (SOFC ) med en gasturbin.


Project manager at MDH: Konstantinos Kyprianidis

Main financing: Vetenskapsrådet

To top