Text

Project list - partner: Millennium Technology of Sweden

  • The project tests and verifies technical solutions for a mobile, flexible and solar-powered water purifier.


    Project manager at MDH: Monica Odlare

    Main financing: Vinnova, Millennium Technology of Sweden

    Co-financing: Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna Energi och Miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

    Collaboration partners: Millennium Technology of Sweden, financing partners