Text

Project list - partner: Atea

 • The puropse with the project is to develop, test and implement a web platform that aims to reduce older people’s social isolation and experienced loneliness.


  Project manager at MDH: Petra Heideken Wågert

  Main financing: The Social Contract MKHV, Vinnova

  Co-financing: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Collaboration partners: Eskilstuna municipality, Västerås municipality, Atea

 • Projektets syfte är att utvärdera användningen av Virtual Reality i vård och omsorg om personer med demenssjukdom med avseende på personernas beteendemässig och psykologiska symtom på demens, livskvalitet och läkemedelsanvändning samt beskriva omsorgspersonalens erfarenheter av personernas upplevelser samt Virtual Reality:s användbarhet och genomförbarhet i omsorgen om personer med demenssjukdom på ett vård- och omsorgsboende.


  Project manager at MDH: Annelie Gusdal

  Main financing: Eskilstuna municipality, Vård- och omsorgsförvaltningen

  Collaboration partners: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende och IT-ansvarig personal i Eskilstuna municipality, ATEA Sverige, SPF Seniorerna Eskilstuna