Text

Project list - partner: Alstom

  • AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


    Project manager at MDU: Gunnar Widforss

    Main financing: ECSEL, VINNOVA

    Co-financing: MDU, Eskilstuna municipality

    Collaboration partners: Alstom, Volvo Construction Equipment, RISE Research Institutes of Sweden, Westermo