Text

Project list - main financier: Svenskt Vatten

 • Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.


  Project manager at MDH: Eva Thorin

  Main financing: Svenskt Vatten, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

  Collaboration partners: VA-kluster Mälardalen, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

 • A research and education clusters water and sewage area in cooperation between scientists and the VA organizations.


  Project manager at MDH: Eva Thorin

  Main financing: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

  Co-financing: Mälarenergi, the Käppala Association, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken, Norrköping vatten och avfall, Växjö municipality, Syvab, Uppsala vatten och avfall, Örebro municipality, Stockholm vatten och avfall

  Collaboration partners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala University, KTH, Lund University, SLU