Text

Project list - main financier: SSF

 • The purpose with the ExAct project is to exploit methods and techniques from artificial intelligence (AI) to enable semi-automatic and automatic experience sharing in organizations.


  Project manager at MDH: Peter Funk

  Main financing: SSF, ProViking

  Collaboration partners: Stockholm University, KTH, ABB Robotics, SKF, Volvo Construction Equipment, SCEMM

 • Detta projekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.


  Project manager at MDH: Alessandro Papadopoulos

  Main financing: Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

 • Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


  Project manager at MDH: Ning Xiong

  Main financing: SSF

  Co-financing: Hitachi ABB PowerGrids

  Collaboration partners: Hitachi ABB PowerGrids

 • The objective of this project is to identify and validate new and innovative processes and strategies for production system development facilitating manufacturing companies in their efforts of being fast and cost-effective when introducing new products to the market and change between different products in manufacturing.


  Project manager at MDH: Jessica Bruch

  Main financing: SSF

  Collaboration partners: Volvo Construction Equipment