Text

Project list - main financier: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

 • This research project aims to answer the following research question: What are the consequences of digital transformation for Swedish firms in terms of their innovativeness, operational efficiency and international growth?


  Project manager at MDH: Harun Emre Yildiz

  Main financing: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse

 • Detta projekt studerar hur företags relationer mellan chefer på styrelsenivå påverkar små och medelstora företags internationella expansion. Vi använder unik longitudinell data för att utveckla och testa hur företagets nätverksposition påverkar denna expansion


  Project manager at MDH: Harun Emre Yildiz

  Main financing: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

 • Projektet studerar hur relationer mellan svenska företags styrelser inverkar på internationell tillväxt. Detta görs med fokus på den status som finns hos individuella styrelsemedlemmar. Tidigare studier bekräftar betydelsen av detta för kunskapsutveckling, strategier, etc. men få har kopplat detta till internationell tillväxt. Studien genomförs med data över 15 år genom att sätta samman olika databaser. Detta är särskilt intressant för små och medelstora företag med begränsad erfarenhet och som är i behov av relationer med erfarna chefer från andra företag. Studien bidrar till förståelse av relationers betydelse på hög chefsnivå samt den roll dessa har för internationell tillväxt.


  Project manager at MDH: Harun Emre Yildiz

  Main financing: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse