Text

Project list - main financier: Forskarskolan Management och IT (MIT)

  • Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


    Project manager at MDH: Emilia Rovira Nordman

    Main financing: Forskarskolan Management och IT (MIT)

    Co-financing: MDH