Text

Project list - co-financier: The Social Contract

Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer jämfört med traditionella omsorgsinsatser. Projektet belyser även äldre personers perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.


Project manager at MDH: Lena-Karin Gustafsson

Main financing: Forte

Co-financing: The Social Contract

Collaboration partners: Eskilstuna municipality