Text

Project list - co-financier: Syvab

A research and education clusters water and sewage area in cooperation between scientists and the VA organizations.


Project manager at MDH: Eva Thorin

Main financing: Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Co-financing: Mälarenergi, the Käppala Association, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Tekniska Verken, Norrköping vatten och avfall, Växjö municipality, Syvab, Uppsala vatten och avfall, Örebro municipality, Stockholm vatten och avfall

Collaboration partners: IVL, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala University, KTH, Lund University, SLU