Text

Project list - co-financier: Morgonsol

The project tests and verifies technical solutions for a mobile, flexible and solar-powered water purifier.


Project manager at MDH: Monica Odlare

Main financing: Vinnova, Millennium Technology of Sweden

Co-financing: Furhoffs rostfria, Business Sweden, Energiförbättring väst, Eskilstuna Energi och Miljö, Klara fastigheter, Morgonsol, Läkarmissionen, Mediamäklarna H Svanström, Oy Ringeson, Swerea

Collaboration partners: Millennium Technology of Sweden, financing partners