Text

Project list - co-financier: Atlas Copco

Projektet tar fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar samt på gruvmaskiner och fordon


Project manager at MDH: Erik Dahlquist

Main financing: Vinnova

Co-financing: ABB, Atlas Copco

Collaboration partners: ABB, Atlas Copco, Boliden