Text

Swedish as a Second Language for Teachers in Secondary School, 45 credits (1-45 credits). Part of Government CPD Initiative for Teachers.

 • Credits 45  credits
 • Education ordinance First cycle
 • Study location Distance with obligatory meetings in Västerås
 • Course code SSA915
 • Main area Swedish as a Second Language

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk (SvA) ger elever möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Den här kursen riktar sig till dig som är anställd lärare, men som saknar behörighet att undervisa i ämnet och vill höja din kompetens.

format_quote

Behovet av behöriga SvA-lärare är oändligt

Rebecca Chow Löw

Ämneslärare

Läs mer


Undervisning

Utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar vid tre tillfällen per termin under höst- och vårtermin. Varje campusträff omfattar en heldag på MDH, studieort Västerås och sker i anslutning till delkursernas början och slut.

För distansundervisningen används en kursplattform och videokonferensverktyg.


Innehåll

 • Invandring och kulturmöten
 • Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv
 • Fonetik i ett andraspråksperspektiv
 • Andraspråksinlärning
 • Att lära på sitt andraspråk
 • Att bedöma ett andraspråk i utveckling


Former för examination

Utbildningen examineras genom flera olika former beroende på det aktuella ämnesinnehållet och lärandemålen. Det förekommer muntlig examination enskilt och i grupp, seminarieuppgifter, inlämningsuppgifter, hemtentamina, salstentamina och fältstudierapporter i tal och skrift.


Anmälan

Anmälan är öppen för sen anmälan.

För att bli antagen behöver du huvudmannens godkännande.

Läs mer och ladda ner blanketter här innan du ansöker: www.skolverket.se/lararlyftet Länk till annan webbplats.

Till antagning.se Länk till annan webbplats.


Lärarlyftet och statsbidrag

Genom Lärarlyftet kan du som arbetar som lärare komplettera din behörighet och kompetens. Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet 2021 är öppen 15 augusti–15 september 2021. Huvudmannen ansöker om statsbidrag.

Läs mer om Lärarlyftet och statsbidrag på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Validering av reell kompetens

Den som är antagen till en utbildning inom Lärarlyftet kan ansöka om validering av tidigare studier och reell kompetens. Syftet med validering är att lärare ska kunna få sina kunskaper och färdigheter validerade för tillgodoräknande i den lärarlyftskurs de har antagits till.

Läs mer om hur du ansöker om bedömning av reell kompetens. Länk till annan webbplats.

Occasions for this course

Autumn semester 2021

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Senior Lecturer

Annaliina Gynne

+4621101693

annaliina.gynne@mdh.se

To top