Text

Measurement Techniques in Fluid Flow and Heat Transfer

 • Credits 2.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code ERA316
 • Main area Energy Engineering

Experiments in fluids are cool! And they can be hot too.
How do you measure velocity, pressure, and temperature? Which parameters can you measure accurately? How can you use lasers to measure velocity? In this course you will learn about commonly used methods to measure the flow of gases and liquids. You will also learn about methods to measure heat transfer, which is relevant for cooling of high temperature parts in small and large engines for power generation.
We will discuss why experiments are both cool and important, what are the challenges how to choose the best method for each case.

You will learn

Describe commonly used fluid flow and heat transfer measurement techniques and compare the fundamental phenomena behind these techniques
Argue for the importance of experimental measurements and measurement uncertainty and repeatability.
Explain the challenges and limitations of different measurement techniques and rank parameters in order of measurement accuracy.
Select and motivate the most suitable measurement technique for a specific application within fluid flow and heat transfer.

The course will run for five weeks, between August 31st and October 4th. The expected total workload for the completion of the course is 60h. The first week of the course is an introduction week, followed by one module per week with short calculation assignments and discussions. The last week is reserved for the final assignment, exam, and mandatory seminar on the assignment. Contact the teacher to discuss possibilities to take the course at a different pace or if the timing of the course is a challenge.
 
You can also take the course on industrial process control in parallel, which will help you see how to use data from measurements and calculations to control an industrial process!

För ingenjörer och forskare som vill förstå experimentella mätningar i vätskor kan denna kurs ge en överblick över ämnet på ett snabbt och effektivt sätt.

Om kursen

Experiment med vätskor är coolt! Och det kan vara hett också!
Hur mäter man hastighet, tryck och temperatur? Vilka parametrar kan man mäta exakt? Hur kan man använda lasrar för att mäta hastighet?

I kursen kommer vi att diskutera behovet av experimentella mätningar inom strömningsmekanik och värmeöverföring, vilka utmaningar som finns samt hur man väljer den bästa metoden för respektive tillämpning. Du kommer att lära dig om de vanligaste metoderna för att mäta flödet av gaser och vätskor. Du kommer även att lära dig om mätmetoder för värmeöverföring, vilken är relevant för kylning av elektriska komponenter och högtemperaturdelar i små och stora motorer för kraftproduktion.

Kursen täcker olika intrusiva- och icke-intrusiva metoder för mätning av nyckelparametrar som tryck, hastighet, temperatur och kommer att belysa de grundläggande fenomen som de olika mätmetoderna bygger på. Betydelsen av tillförlitliga experimentella mätningar och mätosäkerheter och repeterbarhet kommer även att behandlas i kursen.

Kursen kommer att pågå under sex veckor, mellan 8 november och 19 december. Den förväntade arbetsinsatsen för att genomföra kursen är 60 klocktimmar. Kursens första vecka är en introduktionsvecka, därefter en modul per vecka med korta beräkningsuppgifter och diskussioner. Näst sista veckan ägnas åt inlämningsuppgiften och den sista veckan ägnas åt tentamen samt sista seminarium. Kontakta läraren för att diskutera möjligheterna att läsa kursen på en annan fart eller om kursens tidpunkt utgör ett problem.

Du kan även läsa kursen i Industriell processtyrning, vilket hjälper dig att se hur man kan använda data från mätningar och beräkningar för att styra en industriell process.

Du kommer att lära dig att

 • Beskriva vanligen använda mätmetoder i strömningsmekanik och värmeöverföring och jämföra grundläggande principer bakom dessa metoder
 • Argumentera för vikten av experimentella mätningar och mätosäkerhet och repeterbarhet
 • Förklara utmaningarna och begränsningarna för olika mättekniker och rangordna parametrarna i enlighet med mätnoggrannhet
 • Välja och motivera den mest lämpliga mättekniken för en specifik tillämpning inom strömning och värmeöverföring.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska


Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  2.5 credits

  Time

  2021-11-08 - 2022-01-16 (part time 50%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Course

  Application code

  MDH-23023

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (ERA316)

  Specific requirements

  120 credits of which 90 credits engineering and/or natural science and 7,5 credits mathematics. In addition Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Researcher

Ioanna Aslanidou

+4621101423

ioanna.aslanidou@mdh.se

To top