Text

Implementation of Industrial process control

 • Credits 2.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code ERA315
 • Main area Energy Engineering

About this course
Be in control of your energy! How is the operation of a power plant controlled? Energy plants run in autopilot. De­signing the control systems that form the "autopilot" is not only critical to ensure safety, but also to operate the plant efficiently, reducing the emissions and increasing the eco­nomic revenues.
 
This course will deal with real world applications of control systems and with all the practical aspects that need to be considered before hitting the "start button" and running the plant. You will learn how to make the controller faster, more robust, and closer to the desired response for different applications.
The course is perfect for you who are studying your Master or PhD program, but also for you who are working and wish to develop yourself in the topic of control. The suggested pace is 30% (60 learning hours over 5 weeks) but flexible pace is possible. You can also take the course on measurement techniques in fluid flow and heat transfer in parallel, which will help you understand how the sensors used to control the process actually work!

You will learn

Describe the influence of sensors and data acquisition on control of energy processes and apply different methods to include them in the control design.
Apply state-of-practice control techniques to improve the response of a traditional PID controller.
Compare different control types and structures, and motivate the selection of the most suitable for a specific process.
Design and test a control system in a simulation environment.

Kursen belyser skarpa tillämpningar av kontrollmetoder för energiprocesser och kraftverk. Praktiska hänsyn kommer att tas vid val av den bästa kontrollarkitekturen, inklusive modifieringar för att förbättra kontrollresponsen.

Om kursen

Ta kontroll över energin! Energianläggningar drivs med autopilot. Att utforma de styrsystem som styr ”autopiloten” är inte bara avgörande för att säkerställa säkerheten, men även för att driva anläggningen effektivt och därmed minska utsläppen och öka de ekonomiska intäkterna.

Kursen behandlar verkliga tillämpningar av styrsystem samt alla de praktiska aspekter som behöver beaktas innan man trycker på startknappen för att driva anläggningen. Du kommer att lära dig hur man gör systemet snabbare, mera robust, och närmare den önskade responsen för olika tillämpningar.

Kursen är perfekt för dig som studerar på master- eller doktorsnivå, men även för dig som arbetar och önskar utveckla dig inom styrningsämnet.

Den föreslagna kursfarten är 30% (60 lärandetimmar över 5 veckor), men flexibel fart går bra. Du kan även läsa kursen i mätmetoder i strömning och värmeöverföring parallellt, vilket hjälper dig att förstå hur de sensorer som används för att styra processen faktiskt fungerar.

Du kommer att lära dig att:

 • Beskriva påverkan av sensorer och datainsamling på kontroll av energiprocesser samt tillämpa olika metoder för att inkludera dem i systemets design.
 • Tillämpa kontrolltekniker för att förbättra responsen av en traditionell PID-kontroller.
 • Jämföra olika kontrolltyper och strukturer, och motivera valet av de mest lämpliga för en specifik process.
 • Utforma och testa ett styrsystem in en simuleringsmiljö.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2021

 • Autumn semester 2021

  Scope

  2.5 credits

  Time

  2021-08-30 - 2021-11-07 (part time 50%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Course

  Application code

  MDH-23022

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (ERA315)

  Specific requirements

  120 credits of which 90 credits engineering and/or natural science and 7,5 credits mathematics. In addition Swedish course B/Swedish course 3 and English course A/English course 6 are required. For courses given entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish course B/Swedish course 3.

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Associate Senior Lecturer

Valentina Zaccaria

+4621101566

valentina.zaccaria@mdh.se

To top